Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa

倾尽天下 – 乱世繁华

Tác giả: 沧海遗墨Y kinh tài tuyệt diễm, tàn nhưng không phế, thế nhân tôn xưng là Công tử Vô Song.

Hắn thiếu niên phong hầu, chinh phạt tứ phương, cuối cùng bước lên chín tầng bảo tháp, quân lâm thiên hạ.

Y cả đời thanh quý vô khuyết, nói rằng phong lưu thiên hạ quả thật không sai.

Hắn ngự trị giang sơn tươi đẹp như tranh, lại cam lòng vì y từ bỏ giang sơn, không màng thiên hạ.

Dưới nhành đào đính ước, khăn đỏ thề nguyền, tơ hồng kết tóc,

Tình cờ tương ngộ dưới tán đào hoa, bụi trần phủ kín ngàn năm truyền kỳ.

Mối tình ấy, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền…

tác giả: Thương Hải Di Mặc
người dịch: Hà Hoa Khứ
quân sư: Phi Thiên


*** Quân sư chú thích:

- “tàn nhưng không phế”: bản gốc [不良于行], nghĩa là bị liệt, không thể đi lại. Người dịch chuyển thành cụm này để hợp với văn cảnh.

- “không màng thiên hạ”: bản gốc [袖手天下], [袖手] trích từ cụm [袖手旁观], nghĩa là khoanh tay đứng nhìn (Hán Việt: tự thủ bàng quan).

0 comments:

Post a Comment